Bu Blogda Ara

10 Mayıs 2017 Çarşamba

NetApp Ontap için Storage Replication Adapter 4.0 nasıl ?

SRA, felaket kurtarma iş akışlarının yönetimi ve düzenlenmesi için VMware Site Recovery Manager ile NetApp ONTAP arasında etkileşime izin verir.

NetApp' ın son SRA yazılımı çok iyi çalışıyor, dizayn tamamen değiştirilmiş. Artık bir exe kurmaktan öteye gidilerek SRA görevini üstlenen bir OVA file sunuyorlar.

En güzel özelliği ise XDP snapmirror session larını da desteklemesi oldu.

Başlıca yeni özellikler;


  • ONTAP versions 8.3.2, 9.0 ve 9.1 desteği
  • VMware vCenter Site Recovery Manager version 6.0, 6.1, ve 6.5 desteği
  • Multitenancy desteği, yani SVM bazında replikasyon.
  • Version flexible SnapMirror desteği. Bu versiyon data protection (DP) ve extended data protection (XDP) relationship tiplerini async-mirror yada  mirror-vault policy ile destekliyor.
  • linked mode VMware vSphere desteği.


Hiç yorum yok: