Bu Blogda Ara

14 Aralık 2012 Cuma

Bir kaç not VCP5 - 6 (VMWare GENEL KONULAR)


GENEL:

·         Eğer bir VM’ e 4GB memory verilirse swap file size 4GB olarak ayarlanacaktır, ancak verilen bu 4GB memory reserve (garanti) edilirse bu durumda swap file size 0 KB olacaktır çünkü artık fiziksel memory kullanıyorsunuz...
·         ESXi SD karttan, networkten ve autodeploy ile Ram den boot edilebilir.. USB drive den boot edilemez.
·         ESXi5 ile host based firewall gelir.   ESXi5, ESXi4 ten farklı olarak web browser ile yönetilebilir.
·         ESXi da Management agent’ i restart etmek VMleri etkilemez. ESX host’ a vSphere client’ la bağlanılamadığı durumlarda denenebilir.
·         Vcenter erişilemez olursa Storage DRS ve VMotion kullanılamaz ancak FT , HA fonksiyonlarına devam eder.
·         Bir VM’ in klonlanmasını ancak o  VM e ait independent mode VMDK ve fiziksel RDM engeller clone alınamaz.
·         Vcenter  ancak fiziksel olarak kurulursa VSA kullanılabilir. VSA status column unda online offline ve maintenance göstergeleri bulunur.


·         Daha önce upgrade edilmiş bir host Update manager ile upgrade edilemez. Örneğin : ESX3.5 to ESXi4 to ESXi5...
·         ESX host’ u upgrade etmeden önce backup almak istersek VMA kullanılarak “vicfg-cfgbackup” komutu ile hostların confiği kaydedilebilir.
·         Vmware Storage Appliance kullanılacak ise vCenter ile Hostlar aynı networkte olmalı.


OS
Win2008 için paravirtual SCSI driver ve LSI Logic SAS driver kullanılabilir.
Win2008 için sysprep e gerek yok.
Hyperthred aktif değil ise 8 CPU verilemez.


VCSA
İpv6 desteklemiyor.
Linked mod ile vRam pool u artırılabilir, same pane of glass yapılabilir ama çalışan VM ler vcenterlar arası migrate edilemez ve Search özelliği tüm vcenterlar için geçerli değil.

USER PRIVILEGES
AD den user silinirse o an login olan user lar 24 saat içinde oto logout olurlar. 
Administratorlerin plugin yüklemesini engellemek için Register Extension privilege kaldırılır.

MEMORY
Hostlar arasında colobrate ve reclaim pages yapan memory tekniği Memory Baloon Driver dır.
Swap file VM e verilen memory e eşittir defaultta.

LOG
Centralized syslog için TCP port 123 açık olmalı.
Vsphere management Appliance dan tüm hosstlar configure edilir.
Logların tamamına erişebilmek için Syslog kullanılabilir veya tutlacak log sayısı artırılabilir. 

NAVIGATOR
VM ler üzerinde çalışan uygulamaları otomatik bulur ve bir dependency list çıkarır.

LICENSE
Hyperthreading aktif değil ise 8 yada üstü cpu verilemez.
Standart lisans ta 8, enterprise ta 32, plus ta 64 vcpu verilebilir.

ESXTOP
Esxtop batch modda çalıştırılarak csv formatında data toplanabilir.
Ör:  esxtop -b -c /root/batch_mode -d 60 -n 60  > /root/batch_mode.csv

DRS
Eğer resource pool ve vApp barındıran bir cluster da DRS enable edilirse resource poollar root pool altına taşınabilir fakat vApp kaldırılacaktır. 


Harun Şahiner

Hiç yorum yok: