Bu Blogda Ara

14 Aralık 2012 Cuma

Bir kaç not VCP5 - 4 (VMWare NETWORK)


NETWORK

·         Bir VM Standart switch den Distrubuted Switch’ e üç yolla geçirilebilir.  
Vsphere client ile bir port group oluşturularak VM kendi propertiesinden bu port gruba eklenebilir.
Yine bir port group oluşturularak VM migrate edilebilir “migrate VM networking wizard” ile...
Yada vDS oluşturulurken port grup oluşturulur  ve VM “migrate VM networking wizard” ile migrate edilir.
·         Standart switch sadece egress (çıkış) trafik shaping destekler.
·         Distrubuted switch te VMler arası data toplamak için her iki VM de (source-destination) aynı Distrubuted switchte olmalı, Bununla birlikte NetFlow enable edilmeli.
·         Bir port group a sadece bir vlan tanımlanabilir. Switche vlan tanımlanamaz. Aynı vlan farklı iki port
group a tanımlanabilir. Vlanlar portgroup yada VM de tanımlanabilir. Bir VM tek port group ile birden fazla Vlan a erişebilir.
·         Notify Switches option enable ise virtual nic te bir locasyon değişikliği olursa fiziksel switch bundan haberdar olsun demektir.
·         NIOC enable edilirse defaultta NFS, ISCSI ve vSphere Replication traffic prioritize edilebilir. FCP ve VM ler arası trafic de bu söz konusu değil..
·         VMxnet2 hardware version 8 tarafından desteklenmez. VMxnet3, e1000 ve enhanced VMxnet ise desteklenir.
·         Hardware iSCSi vsphere client ile disable edilemez. Software iSCSI ise disable edilebilir host reboot olduğunda yeniden aktif hale getirecektir.
·         vDS te iki türlü load-balancing policy var, bunlar Route based on source MAC hash ve Route using physical NIC load dır.
·         vDS de VMkernel eklemek için ,  VMkernel adapter oluşturulup bir standalone port a eklenebilir,  vDS üzerindeki bir portgroup a ilişkilendirilebilir, yada VMkernel port  standart switch ten migrate edilebilir.

Harun Şahiner 

Hiç yorum yok: