Bu Blogda Ara

12 Kasım 2009 Perşembe

Linux makinalarda "wmware tools old" uyarısı hk.

Vmware ESX 3.5 te Genel görünümde Bazı linux makinalarda "vmware tools old" uyarısı alabilirsiniz. Bu durumda önce vmware tools düzgün yüklenmişmi kontrol etmek gerek, örneğin "vmmemctl" servisi çalışıyor mu ve modul kontrolllerinizi yapmanız gerek.
" lsmod |grep vmxnet " komutu ile vmxnet interface modülünun sisteme yüklü olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer yüklü değilse mutlaka enable etmeniz gerekir. Sanal sunucuda Consoldan "vmware-tools-upgrader" i çalıştırın. Yönergeleri onaylayın son olarak network bağlantınız kopacak, vmxnet modülünü yüklemeniz için sizden aşağıdaki işlemleri yapmanızı isteyecek. Aynen uygulayabilirsiniz.

/etc/init.d/network stop
rmmod pcnet32
rmmod vmxnet
depmod -a
modprobe vmxnet
/etc/init.d/network start


ardından " lsmod |grep vmxnet " komutu ile vmxnet modulunun sisteme yüklendiğini "vmware tools old" ibaresinin "vmware tools ok" a dönüştüğünü göreceksiniz.

[root@sahiner ~]# lsmod |grep vmxnet
vmxnet 23168 0


interface in link mode unu öğrenmek için,

"ethtool eth0" komutunu çalıştırın. çıktı şu şekilde olmalı ,

Supported ports: [ TP ]
Supported link modes: 1000baseT/Full
Supports auto-negotiation: No
Advertised link modes: Not reported
Advertised auto-negotiation: No
Speed: 1000Mb/s
Duplex: Full
Port: Twisted Pair
PHYAD: 0
Transceiver: internal
Auto-negotiation: off
Link detected: yes

Hiç yorum yok: