Bu Blogda Ara

6 Ekim 2009 Salı

OpenVpn Kurulumu

Openvpn kurulumu

wget http://openvpn.net/release/openvpn-2.0.9.tar.gz

Yukarıdaki adresten son version u indiriniz.

kurulum işlemlerine başlamadan önce lzo-devel, pam-devel, openssl-devel paketlerini sisteme kurunuz,

yum install lzo-devel
yum install pam-devel openssl-devel


source dan rpm yapalım ,

rpmbuild -tb openvpn-2.0.9.tar.gz

cd /usr/src/redhat/RPMS/x86_64/

mv openvpn-2.0.9-1.x86_64.rpm /root/

cd /root/

rpm -ivh openvpn-2.0.9-1.x86_64.rpm

cd /usr/share/doc/openvpn-2.0.9/ dizinine kurulmuş oldu.

cd /etc/
rm -rf openvpn

ln -s /usr/share/doc/openvpn-2.0.9 openvpn /etc altına linklemiş olduk.

CA nın oluşturulması,

cd /openvpn/easy-rsa/2.0/
source ./vars
./clean-all
./build-ca


vim server.conf gerekli network ayarlarını giriniz.
vim client.conf gerekli network ayarlarını giriniz.

Bir sertifika oluşturmak için,

cd /openvpn/easy-rsa/2.0/

./build-key-server server
./build-dh

./build_key

/etc/rc.local içine aşağıdaki satırları ekleyiniz.

_______________________
#Openvpn
/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.5.11.0/24 -o eth0 -j SNAT --to-source 192.168.10.132
/usr/sbin/openvpn /usr/share/doc/openvpn-2.0.9/sample-config-files/server.conf &
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
_______________________


openvpn in windows client ının makinanıza kurulumu yapıldıktan sonra gerekli sertifikaları c:/program files/openvpn/config klasörüne kopyalanır ve bağlantı kurululabilir.

Hiç yorum yok: